Dịch vụ

Dịch vụ Phát hàng - Thu tiền

 

Dịch vụ Phát hàng - thu tiền ( Cash on Delivery - viết tắt là COD là dịch vụ đặc biệt mà người gửi có sử dụng kèm với các dịch vụ Bưu chính để uỷ thác cho HT Express thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hoá) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.
 

-  Mức giá trị tối đa cho một bưu gửi COD 50.000.000 vnđ.

 - Thời hạn giá trị và thời hạn trả tiền của phiếu chuyển tiền COD:

             + Thời hạn giá trị của của phiếu chuyển tiền COD là 04 tháng kể từ ngày phát hành.

             + Thời hạn lưu giữ phiếu chuyển tiền COD tại bưu cục gốc để trả tiền tối đa là 02 tháng kể từ ngày phát hành

- Bảng giá dịch vụ COD được ban hành kèm theo bảng giá của HT Express tại các chi nhánh trên cả nước.

   Các bài khác....................................................................................................................................................................................
Số lượt truy cập: 159818   *    Online: 4