Dịch vụ

Dịch vụ chuyển phát Hồ sơ thầu

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ00’ đến 16giờ30’ ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được theo yêu cầu của Quý khách về thời gian phát, được HT Express cam kết.
 

 HT Express cam kết về mức bồi thường khi phát chậm hồ sơ thầu như sau:

       -  Nếu chậm thời gian phát thì mức bồi thường tối đa là 2.000.000 vnđ trên 1 địa chỉ.

       -  Khách hàng phải yêu cầu thời gian phát cụ thể, chi tiết và ghi lên vận đơn HT Express.

   Các bài khác....................................................................................................................................................................................
Số lượt truy cập: 159824   *    Online: 8