Dịch vụ

Dịch vụ phát hỏa tốc

Phát hỏa tốc là dịch vụ chuyển phát cực nhanh của HT Express, trong đó bưu phẩm bưu kiện của khách hàng được phát sau 2 đến 3 giờ kể từ khi nhận

Dịch vụ phát Hỏa tốc của HT Express được áp dụng tại nội thành các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng.

   Các bài khác....................................................................................................................................................................................
Số lượt truy cập: 159807   *    Online: 8